Fra strategisk, til taktisk, til operationelt

Workshop

Din virksomhed trækkes ud af de vante rammer, både fysisk og psykisk, hvilket giver mulighed for at have ny inspiration. Ved at afholde workshop med Pinnacon som ekstern facilitator, kan der fokuseres på individuelle behov samtidig med at der holdes en rød tråd. Pinnacon kan naturligvis også afholde mindre workshops internt, hvor der kan drøftes specifikke udfordringer, og vi fungerer som sparringspartner.

Workshop

Når Pinnacon afholder workshops, er de typisk baseret på jeres virksomheds behov. Det betyder at de er individuelt tilpasset, for bedst muligt at skabe værdi og have relevans. Pinnacon vil ud over at arrangere workshoppen, fungere som facilitator for at skabe et sundt og trygt miljø for potentielle optrappende emner.

Det betyder at her forsøges der at elimineres stillinger, stjernerne på skuldrene lægges til side og visionære tanker nedtones, og får sat ord på operationelle udfordringer der eksempelvis kan opfattes som hæmsko på vækst, eller positiv virksomhedskultur. Alle er dermed en del af workshop som mennesker, og der kan lettere udveksles konstruktiv kritik.

Der kan også laves workshop med problemstillinger der på forhånd er indleveret anonymt, og derfor er tilgangen hands-on og operationel. 

Eksempler på workshop temaer kan være:

"Ledelsen handler hurtigere end organisationen kan følge med til"

"Virksomheden er begrænset af kassetænkning eller siloarbejde"

"Organisationen er (for) lang tid om at træffe beslutninger"