leadership v2
Leder for mennesker

Vær den leder dine medarbejder vil ledes af

Der er ligeså mange ledelsesstile, som der er ledere. Netop derfor skal man først og fremmest have selvindsigt, og vide hvilken type man selv er. Når man ved hvordan man selv agerer og handler, skal man kende sine medarbejdere, for at kunne lede dem bedst. Vi sikrer at ledere har indsigten i hvilke værktøjer bruges til hvad, hvem og hvornår.

Udvikling af ledere

Når vi arbejder med ledere sikrer vi os en grundforståelse for lederen såvel som medarbejderne der skal ledes. Dårlig ledelse er hovedårsagen til at medarbejdere skifter job, og det er derfor et vigtigt indsats område, når vi vil sikre os at en organisation er i harmoni.

Alle har oplevet en dårlig leder i et eller andet format, hvorfor det også er noget vi alle kan forholde os til. Tit og ofte har vi (som medarbejdere) også løsningen til hvordan denne kan blive en bedre leder. Det er primært fordi vi ved hvordan vi selv vil ledes, og det stemmer ikke nødvendigvis overens med hvordan dine kolleger eller leder vil ledes.

Det er derfor vigtigt at man kigger individuelt på medarbejdere, for at sikre bedste output. Kort sagt, du skal ikke være den leder du selv vil ledes af, men den leder de vil ledes af!

Situationsbestemt ledelse

Der findes forskellige former for situationsbestemt ledelse, og hermed også forskellige tilgange. Det åbenlyse værktøj er SLII der er det oprindelige værktøj, der også er kendt som de fire ledelsesstile der bygger på forskellige grader af kompetence og engagement. Ydermere findes der værktøjer som DISC, JTI m.fl. Fælles for dem alle er at de arbejder med typer og profiler.

Langt hen af vejen kan det også være et godt udgangspunkt, men der er ikke to mennesker i denne verden der er ens, og derfor kan anvendelsen af "typer" give utilsigtede begrænsninger.

Da man som leder føler at det der ageres rigtigt, men det tager ikke hensyn til individet og at to af samme type, kan have helt forskellige værdier. Dermed kan du som leder risikere at motivere forkert, eller uhensigtmæssig fordeling af arbejdsopgaver.

Ledelse af talenter

Når der ledes via talenter, kan det gøres mere målrettet og 100% individorienteret. Det betyder givetvis lidt mere fodarbejde, men i det lange løb vil du få mere motiverede medarbejdere og mindske medarbejder udskiftning. Det kan mærkes på bunden, såvel som i organisationen.

Med et overblik over dine medarbejderes talenter, er du godt klædt på til hverdagens opgaver, MUS eller løbende tilpasninger i eksempelvis krisetider.

Vi kan ligeledes fungere som sparringspartner, så du bruger din og dine medarbejderes tid bedst muligt, og samtidig udvikler jeres organisation.