medarbejder udvikling
Balancerede medarbejdere

Få medarbejdere der skaber kultur og resultater

Flere studier viser sammenhæng mellem motiverede medarbejdere og resultater på både bundlinjen, såvel som i mindre udskiftning i medarbejderstaben. Når både medarbejder og leder har bedre selvforståelse kan der udvikles meget mere end blot kompetenceudvikling. Derved får du øget motivation, positiv kultur og produktive medarbejdere.

Styrket selvindsigt

Ved at give medarbejdere muligheden for at forbedre deres selvforståelse, gives også forøget kendskab til egne styrker og svagheder. Det betyder meget at vide hvad man er god til, og hvad man er mindre god til.

På den måde kan man finde fokusområder for udvikling, og arbejde på at gøre ens styrker endnu stærkere, samt en plan for at bruge ens kollegers styrker på egne svagheder.   

Den rette udvikling sænker omkostninger

Flere undersøgelser har vist at manglende fokus på udvikling af medarbejdere kan resultere i høje omkostninger. De omkostninger kan komme i forskellige arter, blandt andet kan der nævnes:

- Bedste medarbejdere stopper (medarbejder churn)

- Rekrutteringsomkostninger (erstatte opsagte medarbejdere)

- Tabt indtjening grundet ineffektivitet (medarbejder anvendes forkert)

Ved at få identificeret hvilke medarbejdere der har behov for udvikling, samt hvilken form for udvikling der kræves, kan der arbejdes meget mere effektivt for at få iscenesat den enkelte medarbejder.

Med det rette fokus, vil medarbejdere føle sig mere motiverede og derved et ønske om at udvikle sig med og for virksomheden. Det betyder at medarbejder churn minimeres, højere produktivitet samt ambassadører for virksomheden. En medarbejder der forestiller sig ambitioner ved intern udvikling, giver meget mere end når der tænkes på eksterne muligheder.

Tag kontrollen over talenterne

Vi kan give kendskab til dine medarbejders talenter, og derved et godt udgangspunkt for individuel udvikling. Igennem TT38-testen får du, og medarbejdere, et overskueligt overblik over talenter og gennem kompetent rådgivning kan vi sammen sikre at talenterne kommer bedst muligt i spil og herved iscenesætte medarbejdere bedst muligt!

Vækst i økonomiske resultater og øget medarbejder trivsel

En meta-analyse af 1.2 mio personer, viste følgende relation mellem talentbaseret medarbejderudvikling og virksomhedens output:

• Kundeengagement: 3.4–6.9% forøgelse
• Medarbejderengagement: 9.0–15.0% forøgelse
• Profit: 14.4–29.4% forøgelse
• Salg: 10.3–19.3% forøgelse
• Lav churn: 5.8–16.1% reduktion
• Høj churn: 26.0–71.8% reduktion