onboarding
Den rette jobstart

Kortere vej fra start til værdi

Det er vigtigt at nye medarbejdere bliver introduceret og inddraget bedst muligt, og hurtigst muligt. Ved at have en onboarding proces der kombinerer faglighed med kulturen i virksomheden, sikrer du at nye medarbejdere hurtigere bliver en del af virksomheden. Det betyder vejen til resultater er kortere, og medarbejder trivsel øges.

Onboarding er vigtigt

At starte nyt job er en forandring, både for virksomheden, de ansatte og den nye medarbejder. Forandringer håndteres anderledes fra person til person.

Ved at have en god onboarding proces, så ved I som virksomhed præcis hvad nye ansatte kommer igennem, og ny ansættelsen får en bedre og mere struktureret oplevelse. 

Den gode onboarding

Der er ikke som sådan et facit til en god onboarding, men det er vigtigt at der tages hensyn til både dagligdagen af eksisterende ansatte såvel som den nye vi skal have "onboardet".

Et nyt job kræver meget, og der kan nemt opleves informations overload, der dræner og trætter hvilket kan resultere at vigtige informationer ikke opfattes, eller decideret demotivering. 

En vigtig del af onboarding er også at huske en form for introduktion til virksomhedens kultur, og altså dermed ikke udelukkende fokuserer på faglighed, tal, afdelinger og virksomhedshåndbøger.

Ved at få virksomhedskulturen indarbejdet fra starten, bliver det meget nemmere at få den nye medarbejder onboarded med succes. Det er også et godt supplement, og brud imellem alle de hårde fakta der gives i løbet af et traditionelt onboarding forløb.

Sammen onboarder vi

Vi hjælper gerne med at kigge på jeres onboarding proces, og indtænke den bedst muligt så der er sammenhæng mellem strategi og kultur. Det betyder at vi tager hensyn til jeres strategiske mål og samtidig sikrer at jeres nye medarbejder hurtigst muligt begynder at skabe værdi for både jer og sig selv.